139 miljoen euro minder voorFriese Merenproject

Er wordt door de provincie Friesland flink geschrapt in de plannen voor de tweede fase van het Friese Merenproject. Er wordt met name afgezien van het bevaarbaar maken van de route tussen Drachten en Groningen en de Zuidelijke Elfstedenroute. Er wordt echter wel sterk geïnvesteerd in de watersportkernen.

Er was in totaal voor 349 miljoen euro aan projecten in uitvoering en gepland voor het tweede deel van het Friese Merenproject. Dat was echter 89 miljoen meer dan oorspronkelijk gepland was, daarnaast heeft ook het provinciebestuur nog eens 50 miljoen euro aan plannen geschrapt.

De vaarverbinding tussen Drachten en Groningen en Drachten en Assen wordt niet doorgezet. Volgens de plannen en berekeningen van de provincie zou dit op zijn meest 40 miljoen euro gaan kosten, maar uit een haalbaarheidsstudie bleek dat het meer dan 100 miljoen euro zou gaan kosten. Ook het bevorderen van veilig varen en beter bevaarbaar maken van De Luts bij Balk en het opwaarderen van vaarroutes tussen Hindeloopen en Workum en tussen de Sleattemer Mar en De Fleuzen wordt geschrapt.

Het beter bevaarbaar maken van de Noordelijke Elfstedenroute dat al in gang is gezet zal wel door gaan, ook het Polderhoofdkanaal tussen Nij Beets en De Veenhoop hebben een goedkeuring gekregen.

De provincie wil zorgen dat watersporters vanaf het IJsselmeer beter Friesland binnen kunnen varen en op vele andere plaatsen is het de bedoeling dat de Friese wateren aantrekkelijker worden gemaakt voor watersporters. Gisteren gingen Provinciale staten akkoord met miljoenensubsidies voor het opwaarderen van de kernen IJlst, Oudega, Heeg en Woudsend. Er zijn ook plannen voor dergelijke investeringen in plaatsen als Leeuwarden, Makkum, Bolsward, Franeker, Dokkum, Joure, Balk, Lemmer en Harlingen.